Toetscombinaties op een Mac | blog | MACTHERAPY

Toetscombinaties op een Mac

Door een combinatie van toetsen in te drukken, kunt u acties uitvoeren waarvoor doorgaans een muis, trackpad of ander invoerapparaat is vereist.Voor het gebruik van een toetscombinatie houdt je een of meerdere speciale toetsen ingedrukt terwijl je de laatste toets van de toetscombinatie indrukt. Als je bijvoorbeeld de toetscombinatie Command-C (kopiëren) wilt gebruiken, houdt je Command ingedrukt, druk je op C en laat je beide toetsen los. Mac-menu’s en -toetsenborden gebruiken vaak symbolen voor bepaalde toetsen, inclusief voor speciale toetsen:

  • Command
  • Shift
  • Option
  • Control
  • Caps Lock
  • FnAls je het toetsenbord van een Windows-pc gebruikt, gebruik je de Alt-toets in plaats van Option en de toets met het Windows-logo in plaats van Command. Sommige Mac-toetsenborden en -toetscombinaties gebruiken de speciale toetsen in de bovenste rij, waar u symbolen voor volume, beeldschermhelderheid en andere functies vindt. Druk op de toets met het symbool om die functie uit te voeren of combineer deze met de Fn-toets om deze als F1, F2, F3 of een andere standaardfunctietoets te gebruiken. Voor meer informatie over toetscombinaties raadpleegt u de menu’s van het programma dat u gebruikt. Elk programma kan eigen toetscombinaties hebben en de toetscombinaties die in een bepaald programma werken, werken mogelijk niet in een ander. 
Link: Toetscombinaties op een Mac